DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 305/Pdt.G/2023/PA.Una (7074)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
06-07-2023
06-07-2023
07-11-2023 Sidang pertama 79 Hari
Ghaib
2 395/Pdt.G/2023/PA.Una (7208)
Harta Bersama
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
29-08-2023
29-08-2023
11-09-2023 Persidangan
T Hadir
25 Hari
3 396/Pdt.G/2023/PA.Una (7209)
Harta Bersama
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
31-08-2023
31-08-2023
12-09-2023 Persidangan
T Hadir
23 Hari
4 397/Pdt.G/2023/PA.Una (7210)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04-09-2023
04-09-2023
11-09-2023 Persidangan
T Hadir
19 Hari
5 218/Pdt.P/2023/PA.Una (7212)
Lain-Lain
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
04-09-2023
04-09-2023
12-09-2023 Persidangan 19 Hari
6 399/Pdt.G/2023/PA.Una (7213)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04-09-2023
04-09-2023
12-09-2023 Persidangan 19 Hari
7 401/Pdt.G/2023/PA.Una (7215)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04-09-2023
04-09-2023
12-09-2023 Persidangan 19 Hari
8 406/Pdt.G/2023/PA.Una (7220)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04-09-2023
04-09-2023
13-09-2023 Persidangan
T Hadir
19 Hari
9 410/Pdt.G/2023/PA.Una (7225)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05-09-2023
05-09-2023
13-09-2023 Persidangan
T Hadir
18 Hari
10 411/Pdt.G/2023/PA.Una (7226)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
05-09-2023
05-09-2023
13-09-2023 Persidangan
T Hadir
18 Hari
11 412/Pdt.G/2023/PA.Una (7228)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06-09-2023
06-09-2023
14-09-2023 Persidangan
T Hadir
17 Hari
12 413/Pdt.G/2023/PA.Una (7229)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06-09-2023
06-09-2023
14-09-2023 Persidangan 17 Hari
13 221/Pdt.P/2023/PA.Una (7231)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07-09-2023
07-09-2023
14-09-2023 Persidangan 16 Hari
14 415/Pdt.G/2023/PA.Una (7232)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07-09-2023
07-09-2023
18-09-2023 Persidangan 16 Hari
15 416/Pdt.G/2023/PA.Una (7233)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11-09-2023
11-09-2023
19-09-2023 Persidangan 12 Hari
16 417/Pdt.G/2023/PA.Una (7234)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11-09-2023
11-09-2023
19-09-2023 Persidangan 12 Hari
17 418/Pdt.G/2023/PA.Una (7235)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
11-09-2023
11-09-2023
18-09-2023 Persidangan
belum input mediasi
12 Hari
18 419/Pdt.G/2023/PA.Una (7236)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11-09-2023
11-09-2023
19-09-2023 Persidangan 12 Hari
19 420/Pdt.G/2023/PA.Una (7237)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11-09-2023
11-09-2023
18-09-2023 Persidangan 12 Hari
20 421/Pdt.G/2023/PA.Una (7238)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11-09-2023
11-09-2023
19-09-2023 Persidangan 12 Hari
21 422/Pdt.G/2023/PA.Una (7239)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12-09-2023
12-09-2023
19-09-2023 Persidangan 11 Hari
22 423/Pdt.G/2023/PA.Una (7240)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12-09-2023
12-09-2023
19-09-2023 Persidangan 11 Hari
23 424/Pdt.G/2023/PA.Una (7241)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12-09-2023
12-09-2023
20-09-2023 Persidangan 11 Hari
24 425/Pdt.G/2023/PA.Una (7242)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
12-09-2023
12-09-2023
27-09-2023 Sidang pertama 11 Hari
25 426/Pdt.G/2023/PA.Una (7243)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12-09-2023
12-09-2023
20-09-2023 Persidangan
T Hadir
11 Hari
26 427/Pdt.G/2023/PA.Una (7244)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12-09-2023
12-09-2023
20-09-2023 Persidangan 11 Hari
27 428/Pdt.G/2023/PA.Una (7245)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13-09-2023
13-09-2023
21-09-2023 Persidangan 10 Hari
28 429/Pdt.G/2023/PA.Una (7246)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13-09-2023
13-09-2023
21-09-2023 Persidangan 10 Hari
29 430/Pdt.G/2023/PA.Una (7247)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13-09-2023
13-09-2023
20-09-2023 Persidangan 10 Hari
30 431/Pdt.G/2023/PA.Una (7248)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13-09-2023
13-09-2023
21-09-2023 Persidangan 10 Hari
31 432/Pdt.G/2023/PA.Una (7249)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
13-09-2023
13-09-2023
21-09-2023 Persidangan 10 Hari
32 433/Pdt.G/2023/PA.Una (7250)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13-09-2023
13-09-2023
21-09-2023 Persidangan 10 Hari
33 434/Pdt.G/2023/PA.Una (7251)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13-09-2023
13-09-2023
21-09-2023 Persidangan 10 Hari
34 435/Pdt.G/2023/PA.Una (7252)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13-09-2023
13-09-2023
21-09-2023 Persidangan 10 Hari
35 436/Pdt.G/2023/PA.Una (7253)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14-09-2023
14-09-2023
21-09-2023 Persidangan 9 Hari
36 437/Pdt.G/2023/PA.Una (7254)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14-09-2023
14-09-2023
21-09-2023 Persidangan 9 Hari
37 222/Pdt.P/2023/PA.Una (7255)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
18-09-2023
18-09-2023
25-09-2023 Sidang pertama 5 Hari
38 438/Pdt.G/2023/PA.Una (7256)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
18-09-2023
18-09-2023
25-09-2023 Sidang pertama 5 Hari
39 439/Pdt.G/2023/PA.Una (7257)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
18-09-2023
18-09-2023
25-09-2023 Sidang pertama 5 Hari
40 440/Pdt.G/2023/PA.Una (7258)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
18-09-2023
18-09-2023
26-09-2023 Sidang pertama 5 Hari
41 441/Pdt.G/2023/PA.Una (7259)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
18-09-2023
18-09-2023
25-09-2023 Sidang pertama 5 Hari
42 223/Pdt.P/2023/PA.Una (7260)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
18-09-2023
18-09-2023
05-10-2023 Sidang pertama 5 Hari
43 442/Pdt.G/2023/PA.Una (7261)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19-09-2023
19-09-2023
25-09-2023 Sidang pertama 4 Hari
44 443/Pdt.G/2023/PA.Una (7262)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
20-09-2023
20-09-2023
27-09-2023 Sidang pertama 3 Hari
45 224/Pdt.P/2023/PA.Una (7263)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Nadra, S.Ag
20-09-2023
20-09-2023
29-09-2023 Sidang pertama 3 Hari
46 225/Pdt.P/2023/PA.Una (7264)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21-09-2023
21-09-2023
03-10-2023 Sidang pertama 2 Hari
47 444/Pdt.G/2023/PA.Una (7265)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21-09-2023
21-09-2023
02-10-2023 Sidang pertama 2 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 403/Pdt.G/2023/PA.Una (7217)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 10:30:14
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 12:54:22
2 400/Pdt.G/2023/PA.Una (7214)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 10:41:42
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 11:48:50
3 394/Pdt.G/2023/PA.Una (7207)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/08/2023
04.09.2023
Dicabut
19-09-2023
26 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 11:05:18
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 12:54:41
4 402/Pdt.G/2023/PA.Una (7216)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
04/09/2023
12.09.2023
Dikabulkan
Verstek
19-09-2023
16 Hari (5)
05-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-19 11:13:58
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 11:47:53
5 385/Pdt.G/2023/PA.Una (7197)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22/08/2023
30.08.2023
Dicabut
18-09-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 09:07:38
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 12:53:49
6 392/Pdt.G/2023/PA.Una (7204)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/08/2023
30.08.2023
Dicabut
18-09-2023
27 Hari (5)
04-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 10:32:30
Putusan berhasil dibuat
2023-09-18 15:43:10
7 389/Pdt.G/2023/PA.Una (7201)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/08/2023
30.08.2023
Ditolak
Verstek
18-09-2023
27 Hari (5)
04-10-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-18 13:23:54
Putusan berhasil dibuat
2023-09-19 12:54:07
8 351/Pdt.G/2023/PA.Una (7160)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
13-09-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-13 10:58:49
Putusan berhasil dibuat
2023-09-13 14:40:28
9 393/Pdt.G/2023/PA.Una (7206)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
24/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
12-09-2023
20 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 10:02:47
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 15:39:45
10 199/Pdt.G/2023/PA.Una (6932)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
12.09.2023
Dicabut
12-09-2023
128 Hari
Gaib
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 10:34:42
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 15:39:44
11 405/Pdt.G/2023/PA.Una (7219)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/09/2023
12.09.2023
Dicabut
12-09-2023
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 11:31:14
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 15:39:41
12 390/Pdt.G/2023/PA.Una (7202)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
23/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
12-09-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 12:18:05
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 15:39:39
13 387/Pdt.G/2023/PA.Una (7199)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
12-09-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-12 13:26:36
Putusan berhasil dibuat
2023-09-12 15:39:37
14 388/Pdt.G/2023/PA.Una (7200)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
21 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 12:29:46
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 16:08:30
15 383/Pdt.G/2023/PA.Una (7195)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
21/08/2023
29.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 12:49:32
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 16:08:29
16 386/Pdt.G/2023/PA.Una (7198)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
22/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
21 Hari (5)
27-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 13:00:37
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 16:08:27
17 382/Pdt.G/2023/PA.Una (7194)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
21/08/2023
30.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 13:37:12
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 16:08:26
18 391/Pdt.G/2023/PA.Una (7203)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/08/2023
31.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 14:07:46
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 16:08:24
19 376/Pdt.G/2023/PA.Una (7187)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/08/2023
24.08.2023
Dikabulkan
Verstek
11-09-2023
28 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-11 15:48:11
Putusan berhasil dibuat
2023-09-11 16:08:22
20 216/Pdt.P/2023/PA.Una (7192)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
21/08/2023
05.09.2023
Dikabulkan
05-09-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 10:22:54
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 14:33:51
21 371/Pdt.G/2023/PA.Una (7182)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
05-09-2023
23 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 10:24:14
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 14:26:01
22 366/Pdt.G/2023/PA.Una (7177)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
05-09-2023
27 Hari (5)
29-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 13:52:23
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 14:25:57
23 353/Pdt.G/2023/PA.Una (7162)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
05-09-2023
22 Hari (5)
27-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-05 14:23:35
Putusan berhasil dibuat
2023-09-05 14:25:56
24 381/Pdt.G/2023/PA.Una (7193)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
21/08/2023
28.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
15 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 10:22:38
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:05:49
25 360/Pdt.G/2023/PA.Una (7171)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/08/2023
16.08.2023
Dicabut
04-09-2023
17 Hari (5)
19-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:32:04
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:05:48
26 359/Pdt.G/2023/PA.Una (7170)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
08/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
28 Hari (5)
22-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:52:17
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:05:46
27 357/Pdt.G/2023/PA.Una (7168)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
08/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
04-09-2023
19 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:54:42
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:05:44
28 367/Pdt.G/2023/PA.Una (7178)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
25 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 13:59:18
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:05:43
29 380/Pdt.G/2023/PA.Una (7191)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Nadra, S.Ag
18/08/2023
28.08.2023
Dikabulkan
Verstek
04-09-2023
18 Hari (5)
21-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-09-04 14:53:37
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:08:19
30 217/Pdt.P/2023/PA.Una (7205)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/08/2023
31.08.2023
Dicabut
31-08-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-31 14:52:27
Putusan berhasil dibuat
2023-09-04 15:05:50
31 372/Pdt.G/2023/PA.Una (7183)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
17 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 09:25:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 17:51:31
32 384/Pdt.G/2023/PA.Una (7196)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
21/08/2023
30.08.2023
Dicabut
30-08-2023
10 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 09:44:14
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 16:34:55
33 377/Pdt.G/2023/PA.Una (7188)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
16 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 11:24:30
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 16:35:35
34 378/Pdt.G/2023/PA.Una (7189)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
16 Hari (5)
19-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 12:58:47
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 16:34:23
35 365/Pdt.G/2023/PA.Una (7176)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 13:03:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 16:35:33
36 375/Pdt.G/2023/PA.Una (7186)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/08/2023
23.08.2023
Dikabulkan
Verstek
30-08-2023
17 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 13:08:11
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 16:33:51
37 368/Pdt.G/2023/PA.Una (7179)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/08/2023
21.08.2023
Tidak Dapat Diterima
30-08-2023
11 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-30 14:03:07
Putusan berhasil dibuat
2023-08-30 16:33:35
38 354/Pdt.G/2023/PA.Una (7163)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
23 Hari (5)
18-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 09:45:53
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:57:37
39 342/Pdt.G/2023/PA.Una (7148)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
29-08-2023
24 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 10:44:11
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:57:27
40 369/Pdt.G/2023/PA.Una (7180)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
16 Hari (5)
18-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 11:04:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:57:25
41 374/Pdt.G/2023/PA.Una (7185)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
16 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 11:41:16
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:58:59
42 349/Pdt.G/2023/PA.Una (7158)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
23 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 13:22:26
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:57:17
43 370/Pdt.G/2023/PA.Una (7181)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/08/2023
22.08.2023
Dikabulkan
Verstek
29-08-2023
16 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-29 13:43:12
Putusan berhasil dibuat
2023-08-29 15:57:14
44 364/Pdt.G/2023/PA.Una (7175)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
28-08-2023
19 Hari (5)
18-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 09:08:36
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 09:48:59
45 379/Pdt.G/2023/PA.Una (7190)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/08/2023
28.08.2023
Dicabut
28-08-2023
13 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 09:34:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 09:48:56
46 363/Pdt.G/2023/PA.Una (7174)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
28-08-2023
19 Hari (5)
13-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 10:51:20
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 19:57:12
47 345/Pdt.G/2023/PA.Una (7152)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/08/2023
09.08.2023
Dicabut
28-08-2023
28 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 13:50:17
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 19:57:10
48 373/Pdt.G/2023/PA.Una (7184)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
Verstek
28-08-2023
15 Hari (5)
14-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-28 14:20:11
Putusan berhasil dibuat
2023-08-28 19:57:08
49 358/Pdt.G/2023/PA.Una (7169)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/08/2023
16.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
17 Hari (5)
15-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 11:49:55
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 11:52:39
50 362/Pdt.G/2023/PA.Una (7173)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/08/2023
16.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
16 Hari (5)
13-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 13:01:57
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 15:02:20
51 352/Pdt.G/2023/PA.Una (7161)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/08/2023
15.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
18 Hari (5)
12-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 10:11:10
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 12:13:41
52 347/Pdt.G/2023/PA.Una (7156)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
24-08-2023
23 Hari (5)
20-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-24 11:27:52
Putusan berhasil dibuat
2023-08-24 12:30:30
53 356/Pdt.G/2023/PA.Una (7165)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
23-08-2023
17 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-23 11:33:21
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 12:39:38
54 350/Pdt.G/2023/PA.Una (7159)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
23-08-2023
17 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-23 08:19:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-23 09:20:03
55 355/Pdt.G/2023/PA.Una (7164)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
07/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
Verstek
22-08-2023
16 Hari (5)
13-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 09:44:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-22 09:50:26
56 324/Pdt.G/2023/PA.Una (7099)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
22-08-2023
24 Hari (5)
08-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-22 15:43:27
Putusan berhasil dibuat
2023-08-22 17:47:15
57 211/Pdt.P/2023/PA.Una (7151)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/08/2023
21.08.2023
Dikabulkan
21-08-2023
21 Hari (5)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 13:00:40
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 15:09:27
58 361/Pdt.G/2023/PA.Una (7172)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/08/2023
21.08.2023
Dicabut
21-08-2023
13 Hari (5)
21-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 08:39:58
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 10:44:02
59 314/Pdt.G/2023/PA.Una (7084)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
21-08-2023
30 Hari (5)
11-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 14:22:34
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 15:26:24
60 212/Pdt.P/2023/PA.Una (7153)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/08/2023
21.08.2023
Ditolak
21-08-2023
21 Hari (5)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-21 09:08:59
Putusan berhasil dibuat
2023-08-21 10:16:49
61 346/Pdt.G/2023/PA.Una (7155)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/08/2023
09.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
15 Hari (5)
05-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 13:20:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-16 15:27:48
62 344/Pdt.G/2023/PA.Una (7150)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
01/08/2023
08.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
16 Hari (5)
06-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 15:23:15
Putusan berhasil dibuat
2023-08-16 17:24:27
63 337/Pdt.G/2023/PA.Una (7143)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
16-08-2023
24 Hari (5)
07-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-16 15:29:39
Putusan berhasil dibuat
2023-08-16 17:33:13
64 331/Pdt.G/2023/PA.Una (7107)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
18/07/2023
27.07.2023
Dikabulkan
15-08-2023
17 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 09:29:58
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 10:38:16
65 302/Pdt.G/2023/PA.Una (7071)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
15-08-2023
29 Hari (5)
06-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 12:50:24
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 14:56:05
66 334/Pdt.G/2023/PA.Una (7138)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
01.08.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
15-08-2023
20 Hari (5)
15-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-15 11:12:26
Putusan berhasil dibuat
2023-08-15 12:19:18
67 336/Pdt.G/2023/PA.Una (7142)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
14-08-2023
25 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 09:38:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 10:41:25
68 343/Pdt.G/2023/PA.Una (7149)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
14-08-2023
21 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 13:17:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 15:25:12
69 348/Pdt.G/2023/PA.Una (7157)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
02/08/2023
14.08.2023
Dicabut
14-08-2023
13 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 10:09:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 10:12:39
70 213/Pdt.P/2023/PA.Una (7154)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Nadra, S.Ag
01/08/2023
14.08.2023
Dikabulkan
14-08-2023
14 Hari (5)
29-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 10:24:38
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 10:33:29
71 330/Pdt.G/2023/PA.Una (7105)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
14-08-2023
29 Hari (5)
04-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-14 15:01:06
Putusan berhasil dibuat
2023-08-14 15:06:36
72 214/Pdt.P/2023/PA.Una (7166)
Perwalian
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/08/2023
11.08.2023
Dikabulkan
11-08-2023
5 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-11 09:34:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-11 09:38:21
73 215/Pdt.P/2023/PA.Una (7167)
Perwalian
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/08/2023
11.08.2023
Dikabulkan
11-08-2023
5 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-11 12:50:27
Putusan berhasil dibuat
2023-08-11 14:57:15
74 325/Pdt.G/2023/PA.Una (7100)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
24 Hari (5)
31-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 13:08:16
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 14:15:09
75 335/Pdt.G/2023/PA.Una (7141)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
21 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 14:27:34
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 16:35:44
76 340/Pdt.G/2023/PA.Una (7146)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
16 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 11:05:39
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 11:07:18
77 341/Pdt.G/2023/PA.Una (7147)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/07/2023
02.08.2023
Dikabulkan
Verstek
09-08-2023
16 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-09 10:09:52
Putusan berhasil dibuat
2023-08-09 12:10:26
78 320/Pdt.G/2023/PA.Una (7093)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/07/2023
20.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
28 Hari (5)
01-09-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 12:46:11
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 13:54:36
79 333/Pdt.G/2023/PA.Una (7137)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/07/2023
27.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
20 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 10:42:14
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 12:51:06
80 322/Pdt.G/2023/PA.Una (7097)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/07/2023
24.07.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
27 Hari (5)
29-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 12:41:11
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 13:46:03
81 339/Pdt.G/2023/PA.Una (7145)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
24/07/2023
01.08.2023
Dikabulkan
Verstek
08-08-2023
16 Hari (5)
28-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 11:07:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 11:14:14
82 309/Pdt.G/2023/PA.Una (7079)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
08-08-2023
20 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-08 15:02:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-08 17:08:06
83 206/Pdt.P/2023/PA.Una (7134)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 14:35:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 14:36:52
84 207/Pdt.P/2023/PA.Una (7135)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 11:14:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 13:22:47
85 208/Pdt.P/2023/PA.Una (7136)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 09:47:14
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 09:55:44
86 209/Pdt.P/2023/PA.Una (7139)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 13:35:15
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 15:39:26
87 317/Pdt.G/2023/PA.Una (7090)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
28 Hari (5)
23-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 13:25:10
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 13:32:30
88 328/Pdt.G/2023/PA.Una (7103)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
17/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
22 Hari (5)
25-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 09:14:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 11:21:45
89 202/Pdt.P/2023/PA.Una (7130)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Digugurkan
07-08-2023
19 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 14:22:29
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 15:30:20
90 203/Pdt.P/2023/PA.Una (7131)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 12:34:49
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 12:35:50
91 204/Pdt.P/2023/PA.Una (7132)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 12:34:44
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 14:39:38
92 205/Pdt.P/2023/PA.Una (7133)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 14:23:38
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 16:24:29
93 311/Pdt.G/2023/PA.Una (7081)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
29 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 09:06:54
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 09:07:39
94 326/Pdt.G/2023/PA.Una (7101)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
22 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 09:48:58
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 11:56:17
95 210/Pdt.P/2023/PA.Una (7140)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/07/2023
07.08.2023
Dikabulkan
07-08-2023
19 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 15:16:06
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 15:21:58
96 332/Pdt.G/2023/PA.Una (7108)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
Verstek
07-08-2023
21 Hari (5)
30-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-07 11:14:10
Putusan berhasil dibuat
2023-08-07 11:23:16
97 194/Pdt.P/2023/PA.Una (7122)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 11:26:43
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 11:35:40
98 193/Pdt.P/2023/PA.Una (7121)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 10:22:25
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 11:24:47
99 192/Pdt.P/2023/PA.Una (7120)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 08:29:43
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 09:31:40
100 191/Pdt.P/2023/PA.Una (7119)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:20:29
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:24:42
101 184/Pdt.P/2023/PA.Una (7112)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 10:40:10
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 10:44:00
102 185/Pdt.P/2023/PA.Una (7113)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 12:11:42
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 12:19:03
103 186/Pdt.P/2023/PA.Una (7114)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 10:27:18
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 12:33:44
104 187/Pdt.P/2023/PA.Una (7115)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 08:03:05
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 10:05:08
105 188/Pdt.P/2023/PA.Una (7116)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:43:21
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:52:13
106 190/Pdt.P/2023/PA.Una (7118)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 12:44:33
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:51:34
107 182/Pdt.P/2023/PA.Una (7110)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dicabut
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 12:05:04
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 12:07:35
108 198/Pdt.P/2023/PA.Una (7126)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 11:02:01
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 13:10:27
109 199/Pdt.P/2023/PA.Una (7127)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 13:32:21
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 14:34:21
110 200/Pdt.P/2023/PA.Una (7128)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:31:28
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:34:40
111 201/Pdt.P/2023/PA.Una (7129)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 09:27:59
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 10:36:46
112 181/Pdt.P/2023/PA.Una (7109)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 08:18:12
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 09:23:24
113 183/Pdt.P/2023/PA.Una (7111)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 13:08:22
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 15:14:49
114 195/Pdt.P/2023/PA.Una (7123)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 13:19:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 13:24:57
115 196/Pdt.P/2023/PA.Una (7124)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 08:40:14
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 10:45:16
116 197/Pdt.P/2023/PA.Una (7125)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
18/07/2023
04.08.2023
Dikabulkan
04-08-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 09:42:31
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 10:49:33
117 189/Pdt.P/2023/PA.Una (7117)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
04.08.2023
Digugurkan
04-08-2023
18 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-04 14:26:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-04 16:31:41
118 306/Pdt.G/2023/PA.Una (7075)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
02-08-2023
16 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 13:19:02
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 15:26:03
119 338/Pdt.G/2023/PA.Una (7144)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/07/2023
02.08.2023
Dicabut
Verstek
02-08-2023
10 Hari (5)
02-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 15:14:49
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 15:19:26
120 327/Pdt.G/2023/PA.Una (7102)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/07/2023
25.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
17 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 15:03:12
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 17:11:07
121 312/Pdt.G/2023/PA.Una (7082)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
24 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 13:47:39
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 14:53:45
122 310/Pdt.G/2023/PA.Una (7080)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
02-08-2023
24 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 08:33:29
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 10:40:27
123 278/Pdt.G/2023/PA.Una (7034)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
02-08-2023
25 Hari (5)
18-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-02 08:28:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-02 08:34:34
124 304/Pdt.G/2023/PA.Una (7073)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
27 Hari (5)
21-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 11:49:09
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 13:56:45
125 176/Pdt.P/2023/PA.Una (7087)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/07/2023
01.08.2023
Dicabut
01-08-2023
22 Hari (5)
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 14:04:41
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 16:05:22
126 321/Pdt.G/2023/PA.Una (7095)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/07/2023
24.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
20 Hari (5)
24-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 13:32:48
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 14:40:54
127 307/Pdt.G/2023/PA.Una (7076)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
27 Hari (5)
22-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 08:30:00
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 09:31:02
128 329/Pdt.G/2023/PA.Una (7104)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/07/2023
24.07.2023
Dikabulkan
Verstek
01-08-2023
16 Hari (5)
18-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 10:48:03
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 10:51:06
129 323/Pdt.G/2023/PA.Una (7098)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/07/2023
24.07.2023
Dicabut
01-08-2023
20 Hari (5)
01-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-08-01 08:50:50
Putusan berhasil dibuat
2023-08-01 09:51:16
130 178/Pdt.P/2023/PA.Una (7094)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/07/2023
31.07.2023
Dikabulkan
31-07-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 13:00:17
Putusan berhasil dibuat
2023-07-31 13:04:11
131 298/Pdt.G/2023/PA.Una (7066)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
26/06/2023
10.07.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
31-07-2023
15 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 15:06:16
Putusan berhasil dibuat
2023-07-31 15:08:18
132 258/Pdt.G/2023/PA.Una (7000)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/06/2023
14.06.2023
Ditolak
31-07-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-31 14:17:17
Putusan berhasil dibuat
2023-07-31 14:25:33
133 318/Pdt.G/2023/PA.Una (7091)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/07/2023
20.07.2023
Dicabut
27-07-2023
9 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 10:46:27
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 12:52:45
134 255/Pdt.G/2023/PA.Una (6997)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
27-07-2023
30 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 08:13:50
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 09:19:13
135 177/Pdt.P/2023/PA.Una (7088)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/07/2023
27.07.2023
Dikabulkan
27-07-2023
17 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 11:13:47
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 13:18:21
136 175/Pdt.P/2023/PA.Una (7085)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
11/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
27-07-2023
17 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 15:15:10
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 16:16:26
137 315/Pdt.G/2023/PA.Una (7086)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
27-07-2023
17 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 14:36:11
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 16:38:05
138 299/Pdt.G/2023/PA.Una (7067)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
26/06/2023
10.07.2023
Dikabulkan
Verstek
27-07-2023
32 Hari (3)
15-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-27 12:03:12
Putusan berhasil dibuat
2023-07-27 13:06:02
139 180/Pdt.P/2023/PA.Una (7106)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
26-07-2023
9 Hari (5)
26-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-26 12:04:05
Putusan berhasil dibuat
2023-07-26 12:05:49
140 316/Pdt.G/2023/PA.Una (7089)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/07/2023
18.07.2023
Dikabulkan
Verstek
26-07-2023
16 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-26 12:18:22
Putusan berhasil dibuat
2023-07-26 12:23:11
141 174/Pdt.P/2023/PA.Una (7077)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/07/2023
26.07.2023
Dikabulkan
26-07-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-26 10:03:08
Putusan berhasil dibuat
2023-07-26 10:09:48
142 301/Pdt.G/2023/PA.Una (7069)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
26/06/2023
10.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
30 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 14:22:44
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 16:31:01
143 313/Pdt.G/2023/PA.Una (7083)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
16 Hari (5)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 13:34:57
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 15:40:41
144 308/Pdt.G/2023/PA.Una (7078)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/07/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
25-07-2023
16 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 11:28:57
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 12:31:58
145 274/Pdt.G/2023/PA.Una (7029)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
14/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
25-07-2023
31 Hari (3)
11-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-25 09:49:49
Putusan berhasil dibuat
2023-07-25 10:50:04
146 303/Pdt.G/2023/PA.Una (7072)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
06/07/2023
13.07.2023
Dikabulkan
Verstek
24-07-2023
19 Hari (5)
10-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-24 10:12:44
Putusan berhasil dibuat
2023-07-24 11:20:55
147 284/Pdt.G/2023/PA.Una (7046)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
24-07-2023
26 Hari (5)
14-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-24 15:45:01
Putusan berhasil dibuat
2023-07-24 17:47:44
148 179/Pdt.P/2023/PA.Una (7096)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/07/2023
21.07.2023
Dikabulkan
21-07-2023
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-21 13:43:24
Putusan berhasil dibuat
2023-07-21 14:48:26
149 297/Pdt.G/2023/PA.Una (7065)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
22/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
20-07-2023
29 Hari (5)
07-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 14:49:06
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 14:52:41
150 319/Pdt.G/2023/PA.Una (7092)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Cherman Rahman,SH
12/07/2023
20.07.2023
Dicabut
20-07-2023
9 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 08:06:34
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 09:14:31
151 277/Pdt.G/2023/PA.Una (7032)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
20-07-2023
22 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 10:11:51
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 11:14:11
152 295/Pdt.G/2023/PA.Una (7063)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
20-07-2023
29 Hari (5)
10-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-20 10:27:40
Putusan berhasil dibuat
2023-07-20 11:31:16
153 291/Pdt.G/2023/PA.Una (7058)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
18-07-2023
15 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-18 15:39:35
Putusan berhasil dibuat
2023-07-18 16:47:23
154 300/Pdt.G/2023/PA.Una (7068)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
26/06/2023
10.07.2023
Dicabut
17-07-2023
22 Hari (5)
17-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 10:40:22
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 11:42:52
155 294/Pdt.G/2023/PA.Una (7062)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
17-07-2023
27 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 10:22:44
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 12:23:47
156 280/Pdt.G/2023/PA.Una (7042)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
15/06/2023
26.06.2023
Digugurkan
17-07-2023
33 Hari (3)
17-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 13:01:43
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 14:03:27
157 145/Pdt.G/2023/PA.Una (6823)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/03/2023
17.07.2023
Dikabulkan
Verstek
17-07-2023
126 Hari
Gaib
09-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-17 14:01:58
Putusan berhasil dibuat
2023-07-17 16:05:00
158 173/Pdt.P/2023/PA.Una (7070)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
26/06/2023
13.07.2023
Tidak Dapat Diterima
13-07-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 15:46:36
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 17:49:25
159 270/Pdt.G/2023/PA.Una (7025)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/06/2023
22.06.2023
Dicabut
13-07-2023
17 Hari (5)
13-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 09:28:58
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 10:30:14
160 296/Pdt.G/2023/PA.Una (7064)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/06/2023
06.07.2023
Dikabulkan
Verstek
13-07-2023
22 Hari (5)
04-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 13:48:04
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 13:57:44
161 254/Pdt.G/2023/PA.Una (6996)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
13-07-2023
26 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 14:15:29
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 14:22:36
162 285/Pdt.G/2023/PA.Una (7052)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-07-2023
28 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 15:36:21
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 17:37:11
163 272/Pdt.G/2023/PA.Una (7027)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
13/06/2023
21.06.2023
Dicabut
13-07-2023
31 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-13 10:27:26
Putusan berhasil dibuat
2023-07-13 10:31:10
164 287/Pdt.G/2023/PA.Una (7054)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
23 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 11:43:18
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 11:46:31
165 292/Pdt.G/2023/PA.Una (7059)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
22 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 08:00:38
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 08:04:34
166 293/Pdt.G/2023/PA.Una (7060)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/06/2023
27.06.2023
Tidak Dapat Diterima
11-07-2023
22 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 12:05:28
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 13:09:39
167 290/Pdt.G/2023/PA.Una (7057)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
22 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 08:47:40
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 10:51:13
168 286/Pdt.G/2023/PA.Una (7053)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
19/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
11-07-2023
23 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 10:20:46
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 11:21:46
169 172/Pdt.P/2023/PA.Una (7061)
Lain-Lain
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
11-07-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-11 13:12:47
Putusan berhasil dibuat
2023-07-11 15:13:00
170 289/Pdt.G/2023/PA.Una (7056)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
20/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
21 Hari (5)
26-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 15:43:33
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 16:52:15
171 283/Pdt.G/2023/PA.Una (7045)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
26 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 13:12:18
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 14:19:40
172 288/Pdt.G/2023/PA.Una (7055)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
19/06/2023
27.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
22 Hari (5)
31-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 12:20:33
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 14:24:05
173 279/Pdt.G/2023/PA.Una (7035)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
27 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 08:38:22
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 08:40:21
174 281/Pdt.G/2023/PA.Una (7043)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
26 Hari (5)
02-08-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 12:47:39
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 12:48:47
175 271/Pdt.G/2023/PA.Una (7026)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/06/2023
26.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
28 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 15:03:24
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 17:04:20
176 265/Pdt.G/2023/PA.Una (7007)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/06/2023
19.06.2023
Dikabulkan
Verstek
10-07-2023
29 Hari (5)
27-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-10 11:38:42
Putusan berhasil dibuat
2023-07-10 13:45:31
177 269/Pdt.G/2023/PA.Una (7024)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
24 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 13:07:36
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 14:09:20
178 273/Pdt.G/2023/PA.Una (7028)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
24 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 13:24:51
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 14:30:38
179 276/Pdt.G/2023/PA.Una (7031)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/06/2023
21.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
23 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 13:03:25
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 14:12:52
180 243/Pdt.G/2023/PA.Una (6982)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
06-07-2023
27 Hari (5)
24-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 10:14:46
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 12:23:12
181 263/Pdt.G/2023/PA.Una (7005)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/06/2023
19.06.2023
Dikabulkan
Verstek
06-07-2023
29 Hari (5)
25-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-06 08:02:16
Putusan berhasil dibuat
2023-07-06 09:08:00
182 161/Pdt.P/2023/PA.Una (7036)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 13:04:55
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 13:08:42
183 158/Pdt.P/2023/PA.Una (7021)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 15:46:41
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 16:52:52
184 159/Pdt.P/2023/PA.Una (7022)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 10:03:59
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:12:16
185 164/Pdt.P/2023/PA.Una (7039)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 09:03:00
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 10:04:45
186 165/Pdt.P/2023/PA.Una (7040)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 15:16:16
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 16:17:18
187 166/Pdt.P/2023/PA.Una (7041)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 10:19:25
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 10:23:18
188 163/Pdt.P/2023/PA.Una (7038)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 15:49:29
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 16:51:24
189 167/Pdt.P/2023/PA.Una (7047)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 08:35:55
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 10:44:04
190 168/Pdt.P/2023/PA.Una (7048)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 14:30:58
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 16:37:05
191 169/Pdt.P/2023/PA.Una (7049)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 09:24:12
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 09:26:29
192 154/Pdt.P/2023/PA.Una (7016)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 14:26:12
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:30:49
193 155/Pdt.P/2023/PA.Una (7017)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 08:36:37
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 10:44:49
194 156/Pdt.P/2023/PA.Una (7019)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 11:49:00
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:50:40
195 170/Pdt.P/2023/PA.Una (7050)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 15:44:09
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 15:47:09
196 148/Pdt.P/2023/PA.Una (7010)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dicabut
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 08:42:03
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 10:43:48
197 149/Pdt.P/2023/PA.Una (7011)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 09:29:17
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:30:39
198 150/Pdt.P/2023/PA.Una (7012)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:38:07
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 14:46:35
199 151/Pdt.P/2023/PA.Una (7013)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:28:42
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 12:36:08
200 152/Pdt.P/2023/PA.Una (7014)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 08:41:48
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 09:44:56
201 153/Pdt.P/2023/PA.Una (7015)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
05.07.2023
Dikabulkan
05-07-2023
24 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 09:35:57
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:36:45
202 157/Pdt.P/2023/PA.Una (7020)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
05.07.2023
Dicabut
05-07-2023
23 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 09:11:26
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 09:20:01
203 162/Pdt.P/2023/PA.Una (7037)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
05.07.2023
Digugurkan
05-07-2023
21 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 10:42:22
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 11:45:51
204 171/Pdt.P/2023/PA.Una (7051)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
16/06/2023
05.07.2023
Digugurkan
05-07-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 12:08:48
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 13:17:35
205 112/Pdt.G/2023/PA.Una (6776)
Kewarisan
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
28/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
05-07-2023
100 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-05 14:10:07
Putusan berhasil dibuat
2023-07-05 16:13:54
206 160/Pdt.P/2023/PA.Una (7033)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/06/2023
03.07.2023
Dikabulkan
03-07-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 08:17:35
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 10:22:14
207 147/Pdt.P/2023/PA.Una (7008)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
12/06/2023
03.07.2023
Dikabulkan
03-07-2023
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 12:09:50
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 12:12:43
208 118/Pdt.G/2023/PA.Una (6783)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/03/2023
03.07.2023
Dikabulkan
Verstek
03-07-2023
124 Hari
Gaib
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-07-03 13:38:04
Putusan berhasil dibuat
2023-07-03 15:43:36
209 249/Pdt.G/2023/PA.Una (6991)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
23 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 08:31:31
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 09:38:48
210 266/Pdt.G/2023/PA.Una (7009)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/06/2023
19.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
16 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 08:22:41
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 10:27:47
211 262/Pdt.G/2023/PA.Una (7004)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
21 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 08:26:54
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 09:32:17
212 268/Pdt.G/2023/PA.Una (7023)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/06/2023
20.06.2023
Dikabulkan
Verstek
27-06-2023
15 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-27 13:00:58
Putusan berhasil dibuat
2023-06-27 15:03:09
213 261/Pdt.G/2023/PA.Una (7003)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
26-06-2023
20 Hari (5)
21-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 08:18:21
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 08:25:11
214 264/Pdt.G/2023/PA.Una (7006)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
08/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
26-06-2023
19 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 09:33:09
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 09:34:24
215 260/Pdt.G/2023/PA.Una (7002)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/06/2023
15.06.2023
Dikabulkan
Verstek
26-06-2023
20 Hari (5)
18-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 08:25:45
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 10:28:27
216 282/Pdt.G/2023/PA.Una (7044)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/06/2023
26.06.2023
Dicabut
26-06-2023
12 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-26 14:41:50
Putusan berhasil dibuat
2023-06-26 15:44:04
217 146/Pdt.P/2023/PA.Una (6990)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/06/2023
22.06.2023
Dikabulkan
22-06-2023
18 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-22 13:35:10
Putusan berhasil dibuat
2023-06-22 14:44:23
218 252/Pdt.G/2023/PA.Una (6994)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 10:11:41
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 12:17:07
219 253/Pdt.G/2023/PA.Una (6995)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 12:10:56
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 12:11:45
220 256/Pdt.G/2023/PA.Una (6998)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 11:35:49
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 13:37:29
221 246/Pdt.G/2023/PA.Una (6985)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
25/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
28 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 13:40:13
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 15:48:29
222 241/Pdt.G/2023/PA.Una (6980)
Cerai Talak
Abdul Salam
Ansar, SH
24/05/2023
05.06.2023
Dicabut
21-06-2023
20 Hari (5)
21-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 13:04:53
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 14:07:30
223 275/Pdt.G/2023/PA.Una (7030)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/06/2023
21.06.2023
Dicabut
21-06-2023
8 Hari (5)
21-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 11:25:15
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 12:28:44
224 257/Pdt.G/2023/PA.Una (6999)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
Verstek
21-06-2023
16 Hari (5)
14-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-21 14:42:45
Putusan berhasil dibuat
2023-06-21 15:51:43
225 267/Pdt.G/2023/PA.Una (7018)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
13/06/2023
20.06.2023
Dicabut
20-06-2023
8 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 15:41:47
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 17:50:38
226 234/Pdt.G/2023/PA.Una (6973)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23/05/2023
05.06.2023
Ditolak
20-06-2023
22 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 15:08:41
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 15:13:27
227 242/Pdt.G/2023/PA.Una (6981)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
20-06-2023
28 Hari (5)
20-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 13:16:54
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 15:23:54
228 250/Pdt.G/2023/PA.Una (6992)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
05/06/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
20-06-2023
16 Hari (5)
25-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-20 11:26:33
Putusan berhasil dibuat
2023-06-20 11:34:20
229 244/Pdt.G/2023/PA.Una (6983)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
19-06-2023
26 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-19 12:33:24
Putusan berhasil dibuat
2023-06-19 13:38:22
230 259/Pdt.G/2023/PA.Una (7001)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/06/2023
15.06.2023
Dicabut
15-06-2023
9 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 10:48:49
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 11:56:43
231 197/Pdt.G/2023/PA.Una (6930)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
15-06-2023
27 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 08:16:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 10:18:53
232 144/Pdt.P/2023/PA.Una (6988)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
05/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
15-06-2023
11 Hari (5)
30-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 08:50:34
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 10:52:43
233 145/Pdt.P/2023/PA.Una (6989)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Cherman Rahman,SH
05/06/2023
14.06.2023
Dikabulkan
15-06-2023
11 Hari (5)
30-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 09:19:49
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 10:24:07
234 225/Pdt.G/2023/PA.Una (6962)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
15-06-2023
25 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 12:50:43
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 14:59:19
235 220/Pdt.G/2023/PA.Una (6957)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Ditolak
Verstek
15-06-2023
30 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 13:24:45
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 15:28:41
236 228/Pdt.G/2023/PA.Una (6965)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
15-06-2023
25 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 15:29:17
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 17:33:17
237 190/Pdt.G/2023/PA.Una (6923)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
15-06-2023
29 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-15 12:06:44
Putusan berhasil dibuat
2023-06-15 14:13:59
238 219/Pdt.G/2023/PA.Una (6956)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
17/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
14-06-2023
29 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-14 08:35:12
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 09:44:15
239 247/Pdt.G/2023/PA.Una (6986)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
25/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
14-06-2023
21 Hari (5)
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-14 09:17:20
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 09:25:55
240 251/Pdt.G/2023/PA.Una (6993)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/06/2023
14.06.2023
Dicabut
14-06-2023
9 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-14 08:25:43
Putusan berhasil dibuat
2023-06-14 08:30:38
241 230/Pdt.G/2023/PA.Una (6968)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 08:32:34
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 08:33:16
242 240/Pdt.G/2023/PA.Una (6979)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
21 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 15:08:33
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 16:09:26
243 235/Pdt.G/2023/PA.Una (6974)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 15:20:08
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 16:25:05
244 238/Pdt.G/2023/PA.Una (6977)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
21 Hari (5)
10-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 15:06:50
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 16:07:20
245 82/Pdt.G/2023/PA.Una (6743)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/02/2023
13.06.2023
Dikabulkan
Verstek
13-06-2023
125 Hari
Gaib
11-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-13 08:43:33
Putusan berhasil dibuat
2023-06-13 08:49:13
246 239/Pdt.G/2023/PA.Una (6978)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
20 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 10:03:13
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 10:07:53
247 233/Pdt.G/2023/PA.Una (6972)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 15:28:21
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 17:31:29
248 227/Pdt.G/2023/PA.Una (6964)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
22 Hari (5)
06-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 10:00:49
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 11:02:08
249 237/Pdt.G/2023/PA.Una (6976)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
20 Hari (5)
05-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 08:29:41
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 08:34:29
250 180/Pdt.G/2023/PA.Una (6913)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Ditolak
12-06-2023
29 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 08:49:55
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 09:51:30
251 142/Pdt.P/2023/PA.Una (6967)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
23/05/2023
12.06.2023
Dikabulkan
12-06-2023
21 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 12:37:52
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 12:42:49
252 226/Pdt.G/2023/PA.Una (6963)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 11:27:54
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 13:33:48
253 245/Pdt.G/2023/PA.Una (6984)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
25/05/2023
31.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
19 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 11:06:16
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 13:08:00
254 236/Pdt.G/2023/PA.Una (6975)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
Verstek
12-06-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-12 12:48:38
Putusan berhasil dibuat
2023-06-12 13:53:52
255 229/Pdt.G/2023/PA.Una (6966)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
17 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 11:44:05
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 12:50:30
256 212/Pdt.G/2023/PA.Una (6946)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
12/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
28 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 11:11:38
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 12:16:20
257 224/Pdt.G/2023/PA.Una (6961)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
23 Hari (5)
07-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 13:44:08
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 13:47:23
258 213/Pdt.G/2023/PA.Una (6947)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
12/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
28 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 13:28:53
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 15:30:32
259 231/Pdt.G/2023/PA.Una (6969)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Ansar, SH
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
17 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 15:17:55
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 17:22:13
260 198/Pdt.G/2023/PA.Una (6931)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
08-06-2023
18 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 15:30:30
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 15:39:09
261 222/Pdt.G/2023/PA.Una (6959)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
23 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 14:04:15
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 14:06:44
262 221/Pdt.G/2023/PA.Una (6958)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
08-06-2023
23 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-08 12:08:32
Putusan berhasil dibuat
2023-06-08 14:13:15
263 232/Pdt.G/2023/PA.Una (6971)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
16 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 14:47:06
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 15:55:19
264 223/Pdt.G/2023/PA.Una (6960)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
22 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 09:28:58
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 09:29:19
265 218/Pdt.G/2023/PA.Una (6955)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
16/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
23 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 15:02:06
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 15:04:08
266 209/Pdt.G/2023/PA.Una (6942)
Cerai Talak
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
09/05/2023
17.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
30 Hari (5)
23-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 13:37:02
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 13:45:43
267 248/Pdt.G/2023/PA.Una (6987)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
29/05/2023
07.06.2023
Dicabut
Verstek
07-06-2023
10 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 11:21:39
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 13:23:27
268 210/Pdt.G/2023/PA.Una (6943)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
10/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
07-06-2023
29 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-07 11:50:34
Putusan berhasil dibuat
2023-06-07 11:54:31
269 214/Pdt.G/2023/PA.Una (6948)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 08:45:32
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 08:49:34
270 216/Pdt.G/2023/PA.Una (6951)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 08:45:46
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 09:52:48
271 215/Pdt.G/2023/PA.Una (6949)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 11:11:05
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 12:12:00
272 217/Pdt.G/2023/PA.Una (6952)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
25.05.2023
Dikabulkan
Verstek
06-06-2023
23 Hari (5)
26-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-06 13:47:23
Putusan berhasil dibuat
2023-06-06 14:52:41
273 139/Pdt.P/2023/PA.Una (6950)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
15/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
05-06-2023
22 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 10:33:55
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 12:37:52
274 140/Pdt.P/2023/PA.Una (6953)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
16/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
05-06-2023
21 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 14:42:46
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 14:49:14
275 203/Pdt.G/2023/PA.Una (6936)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
05-06-2023
29 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 15:28:47
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 16:34:03
276 141/Pdt.P/2023/PA.Una (6954)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
16/05/2023
05.06.2023
Dikabulkan
05-06-2023
21 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 13:04:59
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 13:13:39
277 202/Pdt.G/2023/PA.Una (6935)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Digugurkan
05-06-2023
29 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-06-05 10:16:40
Putusan berhasil dibuat
2023-06-05 10:19:03
278 143/Pdt.P/2023/PA.Una (6970)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/05/2023
30.05.2023
Dikabulkan
30-05-2023
8 Hari (5)
30-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-30 10:11:34
Putusan berhasil dibuat
2023-05-30 12:20:09
279 186/Pdt.G/2023/PA.Una (6919)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
27 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 08:47:28
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 08:53:10
280 208/Pdt.G/2023/PA.Una (6941)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
21 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 15:30:29
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 16:32:45
281 206/Pdt.G/2023/PA.Una (6939)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
29-05-2023
9 Hari (5)
28-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 11:35:55
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 11:42:18
282 138/Pdt.P/2023/PA.Una (6945)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
11/05/2023
29.05.2023
Dikabulkan
29-05-2023
19 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 09:47:24
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 11:53:56
283 204/Pdt.G/2023/PA.Una (6937)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
08/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
22 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:22:00
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 14:27:37
284 211/Pdt.G/2023/PA.Una (6944)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
11/05/2023
22.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
19 Hari (5)
20-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 08:00:13
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 09:01:29
285 207/Pdt.G/2023/PA.Una (6940)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Nadra, S.Ag
09/05/2023
16.05.2023
Dikabulkan
Verstek
29-05-2023
21 Hari (5)
03-07-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-29 13:00:43
Putusan berhasil dibuat
2023-05-29 13:05:42
286 200/Pdt.G/2023/PA.Una (6933)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
12-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 10:14:36
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 10:20:56
287 205/Pdt.G/2023/PA.Una (6938)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 14:09:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 16:18:57
288 201/Pdt.G/2023/PA.Una (6934)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
25-05-2023
18 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-25 09:40:42
Putusan berhasil dibuat
2023-05-25 11:45:30
289 191/Pdt.G/2023/PA.Una (6924)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
21 Hari (5)
09-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 08:26:13
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 10:28:06
290 194/Pdt.G/2023/PA.Una (6927)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
24-05-2023
21 Hari (5)
27-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-24 15:36:10
Putusan berhasil dibuat
2023-05-24 15:42:58
291 132/Pdt.P/2023/PA.Una (6907)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 11:00:37
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 11:02:48
292 133/Pdt.P/2023/PA.Una (6908)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dicabut
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:44:06
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 10:50:59
293 135/Pdt.P/2023/PA.Una (6910)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:48:54
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 11:56:09
294 137/Pdt.P/2023/PA.Una (6912)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
22 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:05:35
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 10:08:44
295 131/Pdt.P/2023/PA.Una (6906)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:07:43
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 10:16:07
296 134/Pdt.P/2023/PA.Una (6909)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:31:15
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 09:34:32
297 136/Pdt.P/2023/PA.Una (6911)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
27/04/2023
23.05.2023
Dikabulkan
23-05-2023
27 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 15:05:56
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 17:06:49
298 195/Pdt.G/2023/PA.Una (6928)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:16:43
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 10:17:13
299 192/Pdt.G/2023/PA.Una (6925)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
22-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 08:31:15
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 09:40:43
300 193/Pdt.G/2023/PA.Una (6926)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Dikabulkan
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
08-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 15:17:38
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 15:22:36
301 196/Pdt.G/2023/PA.Una (6929)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/05/2023
15.05.2023
Tidak Dapat Diterima
Verstek
23-05-2023
20 Hari (5)
23-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-23 09:09:45
Putusan berhasil dibuat
2023-05-23 11:12:07
302 189/Pdt.G/2023/PA.Una (6922)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
20 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 11:34:12
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 12:36:03
303 182/Pdt.G/2023/PA.Una (6915)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
21 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 10:30:07
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 10:33:25
304 183/Pdt.G/2023/PA.Una (6916)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
12.05.2023
Dikabulkan
Verstek
22-05-2023
21 Hari (5)
07-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-22 12:14:55
Putusan berhasil dibuat
2023-05-22 13:20:52
305 187/Pdt.G/2023/PA.Una (6920)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
15 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 13:47:58
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:54:28
306 185/Pdt.G/2023/PA.Una (6918)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 11:38:23
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:46:50
307 184/Pdt.G/2023/PA.Una (6917)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 11:06:36
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:09:48
308 188/Pdt.G/2023/PA.Una (6921)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/05/2023
10.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
15 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 12:38:47
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 14:41:49
309 181/Pdt.G/2023/PA.Una (6914)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
02/05/2023
09.05.2023
Dikabulkan
Verstek
17-05-2023
16 Hari (5)
15-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 10:49:49
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 12:50:17
310 164/Pdt.G/2023/PA.Una (6846)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
27/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
17-05-2023
30 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 13:01:32
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 13:09:48
311 166/Pdt.G/2023/PA.Una (6850)
Cerai Talak
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
17-05-2023
23 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-17 15:38:04
Putusan berhasil dibuat
2023-05-17 15:47:55
312 124/Pdt.P/2023/PA.Una (6899)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dicabut
12-05-2023
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 12:36:22
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 13:44:26
313 126/Pdt.P/2023/PA.Una (6901)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dicabut
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 15:09:46
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 15:14:01
314 125/Pdt.P/2023/PA.Una (6900)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 10:20:34
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 10:22:05
315 179/Pdt.G/2023/PA.Una (6898)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
Verstek
12-05-2023
29 Hari (5)
05-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 15:17:38
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 16:20:59
316 130/Pdt.P/2023/PA.Una (6905)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 09:17:05
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 11:23:55
317 128/Pdt.P/2023/PA.Una (6903)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 13:40:18
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 13:41:25
318 129/Pdt.P/2023/PA.Una (6904)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Dikabulkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 08:40:40
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 10:47:10
319 127/Pdt.P/2023/PA.Una (6902)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
18/04/2023
12.05.2023
Digugurkan
12-05-2023
25 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-12 13:50:09
Putusan berhasil dibuat
2023-05-12 15:58:22
320 176/Pdt.G/2023/PA.Una (6862)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
29 Hari (5)
29-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 14:45:41
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 16:49:50
321 175/Pdt.G/2023/PA.Una (6860)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
29 Hari (5)
14-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 13:15:44
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 15:16:24
322 174/Pdt.G/2023/PA.Una (6859)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/04/2023
17.04.2023
Dicabut
04-05-2023
29 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 08:19:38
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 09:22:16
323 177/Pdt.G/2023/PA.Una (6863)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
25 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 12:23:49
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 12:30:16
324 178/Pdt.G/2023/PA.Una (6864)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
10/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
Verstek
04-05-2023
25 Hari (5)
24-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-04 09:04:23
Putusan berhasil dibuat
2023-05-04 11:06:53
325 92/Pdt.P/2023/PA.Una (6866)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
11/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
03-05-2023
23 Hari (5)
18-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 11:08:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 12:15:29
326 171/Pdt.G/2023/PA.Una (6856)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 13:10:53
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 15:12:31
327 173/Pdt.G/2023/PA.Una (6858)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 09:32:56
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 10:39:05
328 172/Pdt.G/2023/PA.Una (6857)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
23-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 08:13:06
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 08:14:47
329 123/Pdt.P/2023/PA.Una (6897)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
14/04/2023
03.05.2023
Dikabulkan
03-05-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 09:01:48
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 11:05:40
330 170/Pdt.G/2023/PA.Una (6855)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
05/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 08:15:38
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 09:24:34
331 167/Pdt.G/2023/PA.Una (6852)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
04/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
Verstek
03-05-2023
30 Hari (5)
13-06-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-03 13:16:19
Putusan berhasil dibuat
2023-05-03 13:18:24
332 56/Pdt.G/2023/PA.Una (6693)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
24/01/2023
02.05.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
99 Hari (1)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 12:25:04
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 13:28:49
333 168/Pdt.G/2023/PA.Una (6853)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
22-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 09:47:31
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 11:48:12
334 89/Pdt.P/2023/PA.Una (6851)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 08:25:18
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 09:27:54
335 87/Pdt.P/2023/PA.Una (6848)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/04/2023
02.05.2023
Dikabulkan
02-05-2023
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 09:50:16
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 11:51:40
336 169/Pdt.G/2023/PA.Una (6854)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
04/04/2023
12.04.2023
Dikabulkan
Verstek
02-05-2023
29 Hari (5)
19-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-05-02 11:26:28
Putusan berhasil dibuat
2023-05-02 13:31:40
337 93/Pdt.P/2023/PA.Una (6867)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 13:38:32
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:39:52
338 94/Pdt.P/2023/PA.Una (6868)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:29:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:33:10
339 95/Pdt.P/2023/PA.Una (6869)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 13:36:07
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:44:12
340 96/Pdt.P/2023/PA.Una (6870)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:36:32
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:37:06
341 97/Pdt.P/2023/PA.Una (6871)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dicabut
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:05:46
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 11:11:30
342 98/Pdt.P/2023/PA.Una (6872)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 13:43:31
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:47:24
343 99/Pdt.P/2023/PA.Una (6873)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:30:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:38:44
344 100/Pdt.P/2023/PA.Una (6874)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 08:01:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 08:08:09
345 101/Pdt.P/2023/PA.Una (6875)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 15:21:42
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 17:27:57
346 102/Pdt.P/2023/PA.Una (6876)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:17:39
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:25:07
347 91/Pdt.P/2023/PA.Una (6865)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:12:24
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:16:03
348 118/Pdt.P/2023/PA.Una (6892)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:33:20
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:37:56
349 119/Pdt.P/2023/PA.Una (6893)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:46:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:50:56
350 120/Pdt.P/2023/PA.Una (6894)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:07:24
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 12:14:57
351 121/Pdt.P/2023/PA.Una (6895)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:46:15
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 11:54:18
352 122/Pdt.P/2023/PA.Una (6896)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 10:03:09
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:09:14
353 108/Pdt.P/2023/PA.Una (6882)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 08:00:29
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 08:06:43
354 109/Pdt.P/2023/PA.Una (6883)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 13:37:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:38:34
355 110/Pdt.P/2023/PA.Una (6884)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:22:24
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:28:03
356 111/Pdt.P/2023/PA.Una (6885)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:30:11
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:34:48
357 112/Pdt.P/2023/PA.Una (6886)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:40:39
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:44:39
358 113/Pdt.P/2023/PA.Una (6887)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 08:46:16
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:47:24
359 104/Pdt.P/2023/PA.Una (6878)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 13:20:50
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 13:23:05
360 105/Pdt.P/2023/PA.Una (6879)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 15:21:36
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 17:22:33
361 106/Pdt.P/2023/PA.Una (6880)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:13:12
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:19:57
362 107/Pdt.P/2023/PA.Una (6881)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 12:01:51
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 14:10:40
363 103/Pdt.P/2023/PA.Una (6877)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 11:28:43
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 11:31:05
364 114/Pdt.P/2023/PA.Una (6888)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 14:28:02
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 16:33:57
365 115/Pdt.P/2023/PA.Una (6889)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 09:17:48
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 09:23:44
366 116/Pdt.P/2023/PA.Una (6890)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 13:17:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 15:20:32
367 117/Pdt.P/2023/PA.Una (6891)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
12/04/2023
28.04.2023
Dikabulkan
28-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-28 08:15:09
Putusan berhasil dibuat
2023-04-28 10:23:58
368 160/Pdt.G/2023/PA.Una (6842)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
18-04-2023
22 Hari (5)
03-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 09:09:30
Putusan berhasil dibuat
2023-04-18 10:17:43
369 90/Pdt.P/2023/PA.Una (6861)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/04/2023
17.04.2023
Dikabulkan
18-04-2023
13 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-18 09:23:23
Putusan berhasil dibuat
2023-04-18 10:26:20
370 163/Pdt.G/2023/PA.Una (6845)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/03/2023
03.04.2023
Ditolak
17-04-2023
25 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-17 13:29:36
Putusan berhasil dibuat
2023-04-17 15:38:15
371 88/Pdt.P/2023/PA.Una (6849)
Lain-Lain
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/04/2023
13.04.2023
Dikabulkan
13-04-2023
11 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 15:21:07
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 17:23:43
372 123/Pdt.G/2023/PA.Una (6789)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
13-04-2023
19 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 15:34:33
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 17:43:17
373 137/Pdt.G/2023/PA.Una (6803)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
13-04-2023
25 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 08:07:52
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 10:15:34
374 165/Pdt.G/2023/PA.Una (6847)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
29/03/2023
05.04.2023
Dikabulkan
Verstek
13-04-2023
16 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-13 12:28:49
Putusan berhasil dibuat
2023-04-13 14:32:15
375 131/Pdt.G/2023/PA.Una (6797)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
12-04-2023
30 Hari (5)
04-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-12 12:15:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-12 14:24:12
376 129/Pdt.G/2023/PA.Una (6795)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
15.03.2023
Ditolak
12-04-2023
26 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-12 14:13:18
Putusan berhasil dibuat
2023-04-12 14:17:26
377 162/Pdt.G/2023/PA.Una (6844)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
19 Hari (5)
15-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 08:40:42
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 10:49:32
378 161/Pdt.G/2023/PA.Una (6843)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
24/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
19 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 09:44:25
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 11:46:44
379 154/Pdt.G/2023/PA.Una (6832)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
11-04-2023
28 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-11 09:01:37
Putusan berhasil dibuat
2023-04-11 10:07:02
380 159/Pdt.G/2023/PA.Una (6840)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
20/03/2023
27.03.2023
Ditolak
Verstek
10-04-2023
22 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 12:16:53
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 14:24:01
381 151/Pdt.G/2023/PA.Una (6829)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
10-04-2023
27 Hari (5)
16-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-10 11:29:11
Putusan berhasil dibuat
2023-04-10 13:31:08
382 142/Pdt.G/2023/PA.Una (6808)
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
06-04-2023
29 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-06 09:48:52
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 11:54:53
383 156/Pdt.G/2023/PA.Una (6836)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
06-04-2023
22 Hari (5)
11-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-06 12:46:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-06 12:53:55
384 85/Pdt.P/2023/PA.Una (6839)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/03/2023
05.04.2023
Dikabulkan
05-04-2023
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-05 12:21:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 12:23:33
385 143/Pdt.G/2023/PA.Una (6821)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/03/2023
21.03.2023
Ditolak
Verstek
05-04-2023
23 Hari (5)
20-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-05 13:15:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-05 13:16:22
386 158/Pdt.G/2023/PA.Una (6838)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
17/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
19 Hari (5)
27-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 15:35:33
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 16:40:23
387 152/Pdt.G/2023/PA.Una (6830)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 13:16:04
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 15:21:33
388 155/Pdt.G/2023/PA.Una (6834)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 10:29:08
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 10:30:03
389 84/Pdt.P/2023/PA.Una (6835)
Perwalian
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
16/03/2023
28.03.2023
Dicabut
04-04-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 14:17:56
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 15:18:00
390 157/Pdt.G/2023/PA.Una (6837)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
17/03/2023
28.03.2023
Dikabulkan
Verstek
04-04-2023
19 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 09:07:00
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 09:14:43
391 128/Pdt.G/2023/PA.Una (6794)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Ditolak
04-04-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-04 13:25:41
Putusan berhasil dibuat
2023-04-04 15:34:13
392 134/Pdt.G/2023/PA.Una (6800)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
28 Hari (5)
28-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:07:06
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 16:12:09
393 150/Pdt.G/2023/PA.Una (6828)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 09:44:13
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 09:46:48
394 77/Pdt.G/2023/PA.Una (6738)
Kewarisan
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/02/2023
15.02.2023
Tidak Dapat Diterima
03-04-2023
27 Hari (7)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 11:49:55
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 11:51:47
395 147/Pdt.G/2023/PA.Una (6825)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
21 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 11:14:43
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 11:21:42
396 86/Pdt.P/2023/PA.Una (6841)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
21/03/2023
03.04.2023
Dikabulkan
03-04-2023
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 08:27:34
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 08:36:16
397 153/Pdt.G/2023/PA.Una (6831)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/03/2023
27.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
20 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 15:35:28
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 15:36:48
398 144/Pdt.G/2023/PA.Una (6822)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 11:45:44
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 12:49:39
399 83/Pdt.P/2023/PA.Una (6833)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/03/2023
03.04.2023
Dicabut
03-04-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 10:12:39
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 10:17:06
400 136/Pdt.G/2023/PA.Una (6802)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
03-04-2023
28 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-04-03 14:14:51
Putusan berhasil dibuat
2023-04-03 15:18:32
401 75/Pdt.P/2023/PA.Una (6813)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:01:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:05:12
402 76/Pdt.P/2023/PA.Una (6814)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 12:13:40
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 14:19:06
403 79/Pdt.P/2023/PA.Una (6817)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 14:00:09
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 15:08:52
404 80/Pdt.P/2023/PA.Una (6818)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 13:37:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 14:44:40
405 78/Pdt.P/2023/PA.Una (6816)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 08:37:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 10:41:11
406 71/Pdt.P/2023/PA.Una (6809)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 08:05:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 08:12:27
407 72/Pdt.P/2023/PA.Una (6810)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 12:01:05
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 14:04:56
408 74/Pdt.P/2023/PA.Una (6812)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:47:52
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:55:55
409 146/Pdt.G/2023/PA.Una (6824)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/03/2023
21.03.2023
Dikabulkan
Verstek
30-03-2023
17 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 12:47:45
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 13:50:58
410 77/Pdt.P/2023/PA.Una (6815)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 08:03:31
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 08:05:09
411 148/Pdt.G/2023/PA.Una (6826)
Penguasaan Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/03/2023
21.03.2023
Perdamaian
30-03-2023
8 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 11:16:26
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 12:21:29
412 73/Pdt.P/2023/PA.Una (6811)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:16:26
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 11:19:27
413 81/Pdt.P/2023/PA.Una (6819)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 15:33:00
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 16:36:20
414 82/Pdt.P/2023/PA.Una (6820)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/03/2023
30.03.2023
Dikabulkan
30-03-2023
18 Hari (5)
14-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-30 10:29:15
Putusan berhasil dibuat
2023-03-30 10:33:06
415 139/Pdt.G/2023/PA.Una (6805)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 11:27:59
Putusan berhasil dibuat
2023-03-29 12:28:28
416 140/Pdt.G/2023/PA.Una (6806)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
08/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
29-03-2023
22 Hari (5)
18-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-29 15:02:10
Putusan berhasil dibuat
2023-03-29 15:03:11
417 141/Pdt.G/2023/PA.Una (6807)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/03/2023
16.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
20 Hari (5)
13-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 11:49:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 12:57:02
418 126/Pdt.G/2023/PA.Una (6792)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dikabulkan
Verstek
28-03-2023
23 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-28 09:36:55
Putusan berhasil dibuat
2023-03-28 10:38:59
419 138/Pdt.G/2023/PA.Una (6804)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
08/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
20 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 15:33:20
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 17:40:53
420 132/Pdt.G/2023/PA.Una (6798)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
02-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 10:33:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 11:38:56
421 135/Pdt.G/2023/PA.Una (6801)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
05-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 08:06:09
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 09:07:55
422 130/Pdt.G/2023/PA.Una (6796)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/03/2023
15.03.2023
Dikabulkan
Verstek
27-03-2023
21 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-27 11:20:04
Putusan berhasil dibuat
2023-03-27 13:27:30
423 121/Pdt.G/2023/PA.Una (6786)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/03/2023
13.03.2023
Dicabut
24-03-2023
23 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-24 09:50:17
Putusan berhasil dibuat
2023-03-24 11:54:21
424 133/Pdt.G/2023/PA.Una (6799)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
15 Hari (5)
12-05-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 12:50:47
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 12:56:48
425 122/Pdt.G/2023/PA.Una (6788)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dikabulkan
Verstek
21-03-2023
16 Hari (5)
12-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 11:08:16
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 11:13:34
426 149/Pdt.G/2023/PA.Una (6827)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/03/2023
21.03.2023
Dicabut
21-03-2023
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 14:44:13
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 16:48:22
427 87/Pdt.G/2023/PA.Una (6748)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
21-03-2023
30 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-21 13:14:06
Putusan berhasil dibuat
2023-03-21 13:15:36
428 107/Pdt.G/2023/PA.Una (6771)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
20 Hari (5)
10-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 08:01:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 09:02:10
429 125/Pdt.G/2023/PA.Una (6791)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Nadra, S.Ag
06/03/2023
13.03.2023
Dicabut
20-03-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 12:06:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 13:11:06
430 85/Pdt.G/2023/PA.Una (6746)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
20-03-2023
26 Hari (5)
17-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 13:21:19
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 13:22:19
431 70/Pdt.P/2023/PA.Una (6787)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
20.03.2023
Dikabulkan
20-03-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 15:32:30
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 15:37:48
432 111/Pdt.G/2023/PA.Una (6775)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
23/02/2023
02.03.2023
Ditolak
Verstek
20-03-2023
26 Hari (5)
05-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-20 15:49:49
Putusan berhasil dibuat
2023-03-20 16:55:10
433 119/Pdt.G/2023/PA.Una (6784)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dicabut
16-03-2023
15 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 08:43:59
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 08:50:13
434 115/Pdt.G/2023/PA.Una (6779)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
11-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 09:03:08
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 11:11:48
435 117/Pdt.G/2023/PA.Una (6782)
Cerai Talak
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 09:27:10
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 10:31:07
436 116/Pdt.G/2023/PA.Una (6781)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
Verstek
16-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-16 15:34:12
Putusan berhasil dibuat
2023-03-16 17:38:20
437 114/Pdt.G/2023/PA.Una (6778)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2023
08.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
15 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 09:20:54
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 09:22:58
438 110/Pdt.G/2023/PA.Una (6774)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
23/02/2023
07.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
21 Hari (5)
26-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 10:10:35
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 10:17:40
439 113/Pdt.G/2023/PA.Una (6777)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2023
08.03.2023
Dikabulkan
Verstek
15-03-2023
15 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-15 09:32:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-15 11:39:55
440 127/Pdt.G/2023/PA.Una (6793)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/03/2023
14.03.2023
Dicabut
14-03-2023
9 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 13:22:39
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 15:26:48
441 86/Pdt.G/2023/PA.Una (6747)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
13/02/2023
20.02.2023
Ditolak
14-03-2023
22 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 14:50:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 15:57:05
442 89/Pdt.G/2023/PA.Una (6752)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
14/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
14-03-2023
22 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-14 14:29:45
Putusan berhasil dibuat
2023-03-14 14:33:09
443 100/Pdt.G/2023/PA.Una (6763)
Penguasaan Anak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/02/2023
27.02.2023
Perdamaian
13-03-2023
15 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 08:37:22
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 08:45:51
444 88/Pdt.G/2023/PA.Una (6749)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
13/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
29 Hari (5)
13-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 09:45:06
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 10:46:05
445 124/Pdt.G/2023/PA.Una (6790)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
06/03/2023
13.03.2023
Dicabut
13-03-2023
8 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 09:27:17
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 11:33:30
446 67/Pdt.G/2023/PA.Una (6728)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
13-03-2023
28 Hari (5)
04-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 11:25:58
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 11:28:10
447 104/Pdt.G/2023/PA.Una (6767)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/02/2023
02.03.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
20 Hari (5)
11-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 12:23:27
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 13:27:25
448 98/Pdt.G/2023/PA.Una (6761)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
17/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-03-2023
25 Hari (5)
29-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-13 12:32:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-13 13:38:13
449 69/Pdt.P/2023/PA.Una (6780)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dikabulkan
09-03-2023
8 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 13:34:07
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 14:35:43
450 68/Pdt.P/2023/PA.Una (6768)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
22/02/2023
02.03.2023
Digugurkan
09-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 11:07:34
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 12:08:27
451 78/Pdt.G/2023/PA.Una (6739)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Ditolak
09-03-2023
22 Hari (5)
31-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 12:45:12
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 14:51:26
452 120/Pdt.G/2023/PA.Una (6785)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/03/2023
09.03.2023
Dicabut
09-03-2023
8 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-09 08:44:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-09 09:45:43
453 108/Pdt.G/2023/PA.Una (6772)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 09:42:40
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 11:50:51
454 102/Pdt.G/2023/PA.Una (6765)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
20/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
17 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 10:35:18
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 12:36:37
455 106/Pdt.G/2023/PA.Una (6770)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
30-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 11:01:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 11:05:26
456 92/Pdt.G/2023/PA.Una (6755)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
08-03-2023
22 Hari (5)
03-04-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 08:06:33
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 08:11:45
457 105/Pdt.G/2023/PA.Una (6769)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
Verstek
08-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-08 15:20:03
Putusan berhasil dibuat
2023-03-08 15:26:56
458 71/Pdt.G/2023/PA.Una (6732)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Ditolak
07-03-2023
22 Hari (5)
22-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-07 15:35:01
Putusan berhasil dibuat
2023-03-07 16:43:38
459 83/Pdt.G/2023/PA.Una (6744)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
09/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
26 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 15:22:37
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 16:27:51
460 101/Pdt.G/2023/PA.Una (6764)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
27-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 15:35:32
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 17:43:51
461 99/Pdt.G/2023/PA.Una (6762)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 09:35:56
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 11:41:53
462 103/Pdt.G/2023/PA.Una (6766)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
20/02/2023
27.02.2023
Dikabulkan
Verstek
06-03-2023
15 Hari (5)
24-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-06 08:43:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-06 08:50:49
463 109/Pdt.G/2023/PA.Una (6773)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
22/02/2023
02.03.2023
Dicabut
02-03-2023
9 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 15:48:57
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 17:54:09
464 66/Pdt.P/2023/PA.Una (6750)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
13/02/2023
02.03.2023
Dikabulkan
02-03-2023
18 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 14:47:10
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 16:54:15
465 81/Pdt.G/2023/PA.Una (6742)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/02/2023
28.02.2023
Dikabulkan
02-03-2023
22 Hari (5)
22-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 10:23:11
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 12:24:17
466 97/Pdt.G/2023/PA.Una (6760)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/02/2023
23.02.2023
Dikabulkan
Verstek
02-03-2023
15 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-02 12:30:58
Putusan berhasil dibuat
2023-03-02 14:33:14
467 95/Pdt.G/2023/PA.Una (6758)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 12:27:24
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 12:29:37
468 67/Pdt.P/2023/PA.Una (6751)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/02/2023
01.03.2023
Dikabulkan
01-03-2023
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 11:36:50
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 13:40:49
469 90/Pdt.G/2023/PA.Una (6753)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
16 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 12:47:19
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 13:51:46
470 94/Pdt.G/2023/PA.Una (6757)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 15:32:12
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 17:33:22
471 93/Pdt.G/2023/PA.Una (6756)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dikabulkan
Verstek
01-03-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-03-01 14:39:38
Putusan berhasil dibuat
2023-03-01 15:48:39
472 62/Pdt.G/2023/PA.Una (6721)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
25 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 08:08:52
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 08:11:55
473 40/Pdt.G/2023/PA.Una (6676)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
27-02-2023
27 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 14:39:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 14:46:26
474 70/Pdt.G/2023/PA.Una (6731)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
06/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
27-02-2023
22 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 08:09:43
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 10:14:25
475 84/Pdt.G/2023/PA.Una (6745)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/02/2023
20.02.2023
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
27-02-2023
18 Hari (5)
17-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-27 08:32:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-27 08:34:08
476 35/Pdt.G/2023/PA.Una (6671)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
17/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
23-02-2023
26 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 08:35:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 10:36:15
477 79/Pdt.G/2023/PA.Una (6740)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
08/02/2023
15.02.2023
Dicabut
23-02-2023
16 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 11:03:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 11:12:18
478 75/Pdt.G/2023/PA.Una (6736)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 09:13:45
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 11:21:46
479 76/Pdt.G/2023/PA.Una (6737)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 08:21:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 08:28:34
480 73/Pdt.G/2023/PA.Una (6734)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
07/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
17 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 08:45:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 09:52:20
481 65/Pdt.P/2023/PA.Una (6724)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
06/02/2023
23.02.2023
Dikabulkan
23-02-2023
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 08:12:20
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 09:17:48
482 80/Pdt.G/2023/PA.Una (6741)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
08/02/2023
15.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
16 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 14:46:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 15:55:15
483 60/Pdt.G/2023/PA.Una (6699)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
08.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
23 Hari (5)
16-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 15:25:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 16:28:49
484 52/Pdt.G/2023/PA.Una (6689)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
23-02-2023
31 Hari (3)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-23 12:31:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-23 13:40:41
485 96/Pdt.G/2023/PA.Una (6759)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
15/02/2023
22.02.2023
Dicabut
22-02-2023
8 Hari (5)
22-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 09:35:27
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 09:37:26
486 91/Pdt.G/2023/PA.Una (6754)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
14/02/2023
22.02.2023
Dicabut
22-02-2023
9 Hari (5)
22-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 10:23:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 11:30:29
487 44/Pdt.G/2023/PA.Una (6681)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
22-02-2023
28 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 08:17:02
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 10:19:27
488 72/Pdt.G/2023/PA.Una (6733)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
16 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 10:16:20
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 12:23:46
489 66/Pdt.G/2023/PA.Una (6727)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
17 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 09:22:04
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 10:27:00
490 51/Pdt.G/2023/PA.Una (6688)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
22-02-2023
23 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 12:48:44
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 12:52:55
491 64/Pdt.G/2023/PA.Una (6725)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
Verstek
22-02-2023
17 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-22 11:49:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-22 11:55:28
492 60/Pdt.P/2023/PA.Una (6717)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 09:43:59
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 10:48:06
493 61/Pdt.P/2023/PA.Una (6718)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 12:04:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 12:07:35
494 62/Pdt.P/2023/PA.Una (6719)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 14:17:33
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 16:24:52
495 63/Pdt.P/2023/PA.Una (6720)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 13:19:27
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 13:24:37
496 59/Pdt.P/2023/PA.Una (6716)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 09:02:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 11:06:23
497 56/Pdt.P/2023/PA.Una (6713)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 08:41:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 10:46:30
498 55/Pdt.P/2023/PA.Una (6712)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 10:17:15
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 11:22:58
499 42/Pdt.P/2023/PA.Una (6695)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 15:20:43
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 17:27:03
500 58/Pdt.P/2023/PA.Una (6715)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 13:41:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 14:43:32
501 57/Pdt.P/2023/PA.Una (6714)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 11:45:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 13:51:01
502 54/Pdt.P/2023/PA.Una (6711)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
03/02/2023
21.02.2023
Dikabulkan
21-02-2023
19 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-21 11:07:20
Putusan berhasil dibuat
2023-02-21 12:11:49
503 58/Pdt.G/2023/PA.Una (6696)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
01/02/2023
09.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
20 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 13:27:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 13:34:11
504 61/Pdt.G/2023/PA.Una (6710)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
03/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
18 Hari (5)
21-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 13:37:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 13:46:45
505 57/Pdt.G/2023/PA.Una (6694)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
27/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
25 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 09:42:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 11:50:42
506 63/Pdt.G/2023/PA.Una (6722)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 14:46:40
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 14:54:58
507 68/Pdt.G/2023/PA.Una (6729)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
20-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 13:21:41
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 15:26:00
508 49/Pdt.G/2023/PA.Una (6686)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
20-02-2023
26 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 14:35:23
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 14:36:53
509 65/Pdt.G/2023/PA.Una (6726)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
15-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 08:07:37
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 09:15:32
510 69/Pdt.G/2023/PA.Una (6730)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
06/02/2023
13.02.2023
Dikabulkan
Verstek
20-02-2023
15 Hari (5)
09-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-20 09:06:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-20 10:14:08
511 43/Pdt.P/2023/PA.Una (6697)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 13:40:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 13:41:12
512 47/Pdt.P/2023/PA.Una (6703)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:08:32
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 16:13:01
513 48/Pdt.P/2023/PA.Una (6704)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Digugurkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 08:08:15
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 08:17:15
514 49/Pdt.P/2023/PA.Una (6705)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 08:12:12
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 09:14:06
515 50/Pdt.P/2023/PA.Una (6706)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 11:33:52
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 13:40:49
516 51/Pdt.P/2023/PA.Una (6707)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 12:02:39
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 14:11:54
517 46/Pdt.P/2023/PA.Una (6702)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 15:19:51
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 15:27:19
518 45/Pdt.P/2023/PA.Una (6701)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 13:12:10
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 14:21:48
519 52/Pdt.P/2023/PA.Una (6708)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 09:14:01
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 10:18:50
520 53/Pdt.P/2023/PA.Una (6709)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
01/02/2023
17.02.2023
Dikabulkan
17-02-2023
17 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 11:02:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 11:08:17
521 44/Pdt.P/2023/PA.Una (6700)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
17.02.2023
Digugurkan
17-02-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-17 09:05:51
Putusan berhasil dibuat
2023-02-17 11:13:15
522 59/Pdt.G/2023/PA.Una (6698)
Cerai Talak
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
01/02/2023
08.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
15 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 08:42:57
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 09:48:04
523 74/Pdt.G/2023/PA.Una (6735)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/02/2023
15.02.2023
Dicabut
15-02-2023
9 Hari (5)
15-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 12:30:51
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 14:32:38
524 53/Pdt.G/2023/PA.Una (6690)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
24/01/2023
07.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
23 Hari (5)
14-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 13:10:34
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 15:16:02
525 50/Pdt.G/2023/PA.Una (6687)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Nadra, S.Ag
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
15-02-2023
28 Hari (5)
08-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-15 15:34:09
Putusan berhasil dibuat
2023-02-15 17:42:54
526 64/Pdt.P/2023/PA.Una (6723)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Ansar, SH
06/02/2023
14.02.2023
Dikabulkan
14-02-2023
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-14 10:19:24
Putusan berhasil dibuat
2023-02-14 10:28:05
527 19/Pdt.G/2023/PA.Una (6621)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
13-02-2023
28 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 15:29:14
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 17:33:53
528 48/Pdt.G/2023/PA.Una (6685)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
13-02-2023
26 Hari (5)
02-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-13 15:32:02
Putusan berhasil dibuat
2023-02-13 16:33:29
529 46/Pdt.G/2023/PA.Una (6683)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
21 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 10:07:50
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 12:12:14
530 10/Pdt.G/2023/PA.Una (6611)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
08-02-2023
23 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 14:39:48
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 14:45:33
531 24/Pdt.G/2023/PA.Una (6628)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
11/01/2023
19.01.2023
Dicabut
Verstek
Bukan VERSTEK
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
08-02-2023
22 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 08:40:29
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 08:45:22
532 55/Pdt.G/2023/PA.Una (6692)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
16 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 14:48:49
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 14:54:25
533 47/Pdt.G/2023/PA.Una (6684)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam
Cherman Rahman,SH
19/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
08-02-2023
21 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 08:33:42
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 10:36:57
534 54/Pdt.G/2023/PA.Una (6691)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Lasmanah, S.HI
24/01/2023
01.02.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
16 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 11:50:13
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 12:53:47
535 36/Pdt.G/2023/PA.Una (6672)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
17/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
Verstek
08-02-2023
23 Hari (5)
03-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-08 15:20:19
Putusan berhasil dibuat
2023-02-08 15:24:29
536 28/Pdt.G/2023/PA.Una (6633)
Cerai Gugat
Abdul Salam
Ansar, SH
11/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
28 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 11:14:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 12:15:33
537 33/Pdt.G/2023/PA.Una (6669)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
Verstek
07-02-2023
23 Hari (5)
28-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-07 08:08:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-07 09:16:13
538 41/Pdt.G/2023/PA.Una (6677)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
24-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 10:38:03
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 11:46:03
539 31/Pdt.G/2023/PA.Una (6653)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 08:44:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 09:52:52
540 32/Pdt.G/2023/PA.Una (6654)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
07-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 10:28:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 12:33:52
541 43/Pdt.G/2023/PA.Una (6680)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 13:24:05
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 13:26:49
542 41/Pdt.P/2023/PA.Una (6679)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
06.02.2023
Dikabulkan
06-02-2023
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 10:23:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 10:27:26
543 30/Pdt.G/2023/PA.Una (6652)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
13-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 08:31:44
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 08:34:31
544 38/Pdt.G/2023/PA.Una (6674)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Cherman Rahman,SH
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 11:26:20
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 11:27:15
545 34/Pdt.G/2023/PA.Una (6670)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
16/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
22 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 11:01:38
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 13:04:33
546 37/Pdt.G/2023/PA.Una (6673)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
17/01/2023
25.01.2023
Dicabut
06-02-2023
21 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 11:00:58
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 11:04:18
547 39/Pdt.G/2023/PA.Una (6675)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
Verstek
06-02-2023
20 Hari (5)
27-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 12:33:17
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 13:37:57
548 42/Pdt.G/2023/PA.Una (6678)
Cerai Gugat
Ahmad Padli
Lasmanah, S.HI
18/01/2023
25.01.2023
Dicabut
06-02-2023
20 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-06 13:39:47
Putusan berhasil dibuat
2023-02-06 14:47:25
549 27/Pdt.P/2023/PA.Una (6655)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 10:11:25
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:19:00
550 29/Pdt.P/2023/PA.Una (6657)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 15:24:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 16:31:35
551 30/Pdt.P/2023/PA.Una (6658)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 10:46:35
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:51:02
552 31/Pdt.P/2023/PA.Una (6659)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 10:32:34
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 10:36:08
553 39/Pdt.P/2023/PA.Una (6667)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 11:38:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 11:47:12
554 32/Pdt.P/2023/PA.Una (6660)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 11:10:45
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 13:16:37
555 28/Pdt.P/2023/PA.Una (6656)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 15:48:56
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 16:50:13
556 33/Pdt.P/2023/PA.Una (6661)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:50:51
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 15:56:55
557 36/Pdt.P/2023/PA.Una (6664)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 15:11:54
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 16:16:48
558 34/Pdt.P/2023/PA.Una (6662)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 14:26:26
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 16:30:27
559 35/Pdt.P/2023/PA.Una (6663)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 15:27:10
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 17:35:08
560 37/Pdt.P/2023/PA.Una (6665)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 13:36:00
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 14:44:29
561 38/Pdt.P/2023/PA.Una (6666)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 12:07:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 14:12:00
562 40/Pdt.P/2023/PA.Una (6668)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/01/2023
03.02.2023
Dikabulkan
03-02-2023
19 Hari (5)
20-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-03 11:46:18
Putusan berhasil dibuat
2023-02-03 12:55:04
563 9/Pdt.G/2023/PA.Una (6608)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
29 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 13:42:06
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 13:46:33
564 21/Pdt.G/2023/PA.Una (6623)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Ansar, SH
10/01/2023
19.01.2023
Dikabulkan
Verstek
01-02-2023
23 Hari (5)
06-03-2023 Ada | Ada 2023-02-01 09:10:08
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 09:15:54
565 45/Pdt.G/2023/PA.Una (6682)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19/01/2023
01.02.2023
Dicabut
01-02-2023
14 Hari (5)
01-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-02-01 11:00:30
Putusan berhasil dibuat
2023-02-01 12:05:03
566 17/Pdt.P/2023/PA.Una (6642)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 14:43:03
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 15:49:21
567 13/Pdt.P/2023/PA.Una (6638)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 12:06:00
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 12:15:21
568 11/Pdt.P/2023/PA.Una (6636)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 10:24:28
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 12:27:36
569 14/Pdt.P/2023/PA.Una (6639)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 11:26:11
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 13:34:10
570 18/Pdt.P/2023/PA.Una (6643)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 15:31:35
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 16:32:38
571 19/Pdt.P/2023/PA.Una (6644)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 11:22:52
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:31:38
572 21/Pdt.P/2023/PA.Una (6646)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:33:23
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 09:36:04
573 22/Pdt.P/2023/PA.Una (6647)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 15:36:43
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 15:44:46
574 23/Pdt.P/2023/PA.Una (6648)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:19:41
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 10:27:58
575 20/Pdt.P/2023/PA.Una (6645)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Digugurkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 08:41:33
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 09:47:33
576 10/Pdt.P/2023/PA.Una (6634)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
11/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
20 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 15:08:57
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 16:14:45
577 12/Pdt.P/2023/PA.Una (6637)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 09:40:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 09:44:21
578 15/Pdt.P/2023/PA.Una (6640)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 14:27:44
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 14:36:29
579 16/Pdt.P/2023/PA.Una (6641)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia
Nadra, S.Ag
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 13:09:25
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 13:11:39
580 25/Pdt.P/2023/PA.Una (6650)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 12:25:47
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 12:29:03
581 26/Pdt.P/2023/PA.Una (6651)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Dikabulkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 15:14:16
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 17:20:40
582 24/Pdt.P/2023/PA.Una (6649)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
12/01/2023
30.01.2023
Digugurkan
30-01-2023
19 Hari (5)
30-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-30 11:50:02
Putusan berhasil dibuat
2023-01-30 11:59:51
583 9/Pdt.P/2023/PA.Una (6632)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
27.01.2023
Dikabulkan
27-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-27 14:23:39
Putusan berhasil dibuat
2023-01-27 14:27:52
584 7/Pdt.P/2023/PA.Una (6624)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
10/01/2023
26.01.2023
Dikabulkan
26-01-2023
17 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 13:30:35
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 13:36:46
585 8/Pdt.P/2023/PA.Una (6627)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11/01/2023
26.01.2023
Dikabulkan
26-01-2023
16 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 13:49:07
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 15:57:54
586 26/Pdt.G/2023/PA.Una (6630)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 13:09:33
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 13:12:09
587 27/Pdt.G/2023/PA.Una (6631)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
16 Hari (5)
14-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 14:20:14
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 16:27:26
588 20/Pdt.G/2023/PA.Una (6622)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
26-01-2023
17 Hari (5)
17-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-26 15:29:24
Putusan berhasil dibuat
2023-01-26 15:34:35
589 16/Pdt.G/2023/PA.Una (6617)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dicabut
25-01-2023
17 Hari (5)
25-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 10:15:04
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 11:23:24
590 11/Pdt.G/2023/PA.Una (6612)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 10:16:54
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 11:23:48
591 23/Pdt.G/2023/PA.Una (6626)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
10/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
21-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 08:28:58
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 08:32:28
592 4/Pdt.G/2023/PA.Una (6601)
Penguasaan Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 08:13:52
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 10:20:39
593 18/Pdt.G/2023/PA.Una (6620)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
17 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 15:46:10
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 15:49:06
594 6/Pdt.P/2023/PA.Una (6618)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
25.01.2023
Dikabulkan
25-01-2023
17 Hari (5)
25-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 15:31:00
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 16:35:10
595 22/Pdt.G/2023/PA.Una (6625)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 09:03:55
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 09:07:56
596 25/Pdt.G/2023/PA.Una (6629)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/01/2023
18.01.2023
Dikabulkan
Verstek
25-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-25 09:49:02
Putusan berhasil dibuat
2023-01-25 09:54:03
597 17/Pdt.G/2023/PA.Una (6619)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
09/01/2023
17.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 15:21:11
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 17:23:51
598 14/Pdt.G/2023/PA.Una (6615)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
09/01/2023
16.01.2023
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
24-01-2023
8 Hari (5)
24-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 12:26:05
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 13:32:11
599 4/Pdt.P/2023/PA.Una (6609)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
04/01/2023
24.01.2023
Dikabulkan
24-01-2023
21 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 09:09:26
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 11:14:49
600 13/Pdt.G/2023/PA.Una (6614)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
23-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 14:18:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:21:33
601 1/Pdt.G/2023/PA.Una (6597)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
02/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
23 Hari (5)
16-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 08:01:03
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 08:05:30
602 12/Pdt.G/2023/PA.Una (6613)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 14:36:23
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 15:45:36
603 15/Pdt.G/2023/PA.Una (6616)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09/01/2023
16.01.2023
Dikabulkan
Verstek
24-01-2023
16 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-24 11:21:34
Putusan berhasil dibuat
2023-01-24 11:26:28
604 1/Pdt.P/2023/PA.Una (6599)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
03/01/2023
19.01.2023
Dikabulkan
19-01-2023
17 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 12:12:29
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 12:20:48
605 5/Pdt.G/2023/PA.Una (6602)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia
Cherman Rahman,SH
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
19-01-2023
16 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 14:15:38
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 16:20:17
606 5/Pdt.P/2023/PA.Una (6610)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05/01/2023
12.01.2023
Dicabut
19-01-2023
15 Hari (5)
03-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 10:27:12
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 12:35:17
607 29/Pdt.G/2023/PA.Una (6635)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
11/01/2023
19.01.2023
Dicabut
19-01-2023
9 Hari (5)
19-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 08:00:41
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 10:06:52
608 6/Pdt.G/2023/PA.Una (6603)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
04/01/2023
12.01.2023
Dikabulkan
Verstek
19-01-2023
16 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-19 15:08:53
Putusan berhasil dibuat
2023-01-19 17:17:49
609 7/Pdt.G/2023/PA.Una (6604)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
13-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 14:28:45
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 16:33:11
610 2/Pdt.G/2023/PA.Una (6598)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
17 Hari (5)
06-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 09:01:39
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 11:02:16
611 8/Pdt.G/2023/PA.Una (6607)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Lasmanah, S.HI
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
Verstek
18-01-2023
15 Hari (5)
10-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-18 13:29:52
Putusan berhasil dibuat
2023-01-18 15:36:30
612 3/Pdt.G/2023/PA.Una (6600)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
03/01/2023
10.01.2023
Dikabulkan
Verstek
17-01-2023
15 Hari (5)
08-02-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-17 09:31:59
Putusan berhasil dibuat
2023-01-17 10:40:28
613 2/Pdt.P/2023/PA.Una (6605)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
11-01-2023
8 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-11 15:00:55
Putusan berhasil dibuat
2023-01-11 16:02:47
614 3/Pdt.P/2023/PA.Una (6606)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Ansar, SH
04/01/2023
11.01.2023
Dikabulkan
11-01-2023
8 Hari (5)
26-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-11 10:16:32
Putusan berhasil dibuat
2023-01-11 12:20:01
615 509/Pdt.G/2022/PA.Una (6583)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
06-01-2023
24 Hari (5)
27-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-06 08:30:37
Putusan berhasil dibuat
2023-01-06 08:31:17
616 508/Pdt.G/2022/PA.Una (6582)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/12/2022
15.12.2022
Dikabulkan
05-01-2023
23 Hari (5)
31-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-05 15:38:15
Putusan berhasil dibuat
2023-01-05 16:46:51
617 506/Pdt.G/2022/PA.Una (6579)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/12/2022
15.12.2022
Dicabut
02-01-2023
28 Hari (5)
02-01-2023 Ada | Ada

Link Dirput

2023-01-02 15:38:50
Putusan berhasil dibuat
2023-01-02 16:43:17
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 414/Pdt.G/2023/PA.Una (7230)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
Abd. Rahman, M 21-09-2023
21-09-2023
Dikabulkan
Verstek
2 409/Pdt.G/2023/PA.Una (7224)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Cherman Rahman,SH
Abd. Rahman, M 21-09-2023
21-09-2023
Dikabulkan
Verstek
3 408/Pdt.G/2023/PA.Una (7223)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Juberi 21-09-2023
21-09-2023
Dikabulkan
Verstek
4 407/Pdt.G/2023/PA.Una (7221)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Ansar 20-09-2023
20-09-2023
Dikabulkan
Verstek
5 404/Pdt.G/2023/PA.Una (7218)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Juberi 21-09-2023
21-09-2023
Dikabulkan
Verstek
6 403/Pdt.G/2023/PA.Una (7217)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Juberi 19-09-2023
19-09-2023
Dikabulkan
Verstek
7 398/Pdt.G/2023/PA.Una (7211)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Juberi 19-09-2023
19-09-2023
Dikabulkan
Verstek
8 391/Pdt.G/2023/PA.Una (7203)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 11-09-2023
11-09-2023
Dikabulkan
Verstek
9 390/Pdt.G/2023/PA.Una (7202)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Juberi 12-09-2023
12-09-2023
Dikabulkan
Verstek
10 387/Pdt.G/2023/PA.Una (7199)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Juberi 12-09-2023
12-09-2023
Dikabulkan
Verstek
11 383/Pdt.G/2023/PA.Una (7195)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Juberi 11-09-2023
11-09-2023
Dikabulkan
Verstek
12 382/Pdt.G/2023/PA.Una (7194)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Haris Eka Putra Liambo 11-09-2023
11-09-2023
Dikabulkan
Verstek
13 365/Pdt.G/2023/PA.Una (7176)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Ansar 30-08-2023
30-08-2023
Dikabulkan
Verstek
14 351/Pdt.G/2023/PA.Una (7160)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Abd. Rahman, M 13-09-2023
13-09-2023
Dikabulkan
15 128/Pdt.G/2023/PA.Una (6794)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Ansar 04-04-2023
04-04-2023
Ditolak
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 403/Pdt.G/2023/PA.Una (7217)
Cerai Gugat
19-09-2023 Nadra, S.Ag
Juberi
20-09-2023
2 398/Pdt.G/2023/PA.Una (7211)
Cerai Gugat
19-09-2023 Ansar, SH
Juberi
20-09-2023
3 390/Pdt.G/2023/PA.Una (7202)
Cerai Gugat
12-09-2023 Nadra, S.Ag
Juberi
13-09-2023
4 351/Pdt.G/2023/PA.Una (7160)
Cerai Talak
13-09-2023 Lasmanah, S.HI
Abd. Rahman, M
P dan T hadir Belum Ikrar
5 387/Pdt.G/2023/PA.Una (7199)
Cerai Gugat
12-09-2023 Ansar, SH
Juberi
14-09-2023
6 164/Pdt.G/2023/PA.Una (6846)
Cerai Talak
17-05-2023 Lasmanah, S.HI
Ansar
17-05-2023
05-06-2023 Jadwal Ulang Ikrar
7 255/Pdt.G/2023/PA.Una (6997)
Cerai Talak
27-07-2023 Lasmanah, S.HI
Haris Eka Putra Liambo
27-07-2023
11-08-2023 Jadwal Ulang Ikrar
8 308/Pdt.G/2023/PA.Una (7078)
Cerai Talak
25-07-2023 Lasmanah, S.HI
Juberi
31-07-2023
14-08-2023 Jadwal Ulang Ikrar
9 342/Pdt.G/2023/PA.Una (7148)
Cerai Talak
29-08-2023 Ansar, SH
Juberi
31-08-2023
P dan T hadir
15-09-2023 Belum Ikrar
10 386/Pdt.G/2023/PA.Una (7198)
Cerai Gugat
11-09-2023 Nadra, S.Ag
Juberi
12-09-2023
27-09-2023
11 353/Pdt.G/2023/PA.Una (7162)
Cerai Gugat
05-09-2023 Lasmanah, S.HI
Abd. Rahman, M
27-09-2023 Kelurahan Asinua Rt/Rw 02/04, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe
12 376/Pdt.G/2023/PA.Una (7187)
Cerai Gugat
11-09-2023 Ansar, SH
Juberi
18-09-2023
29-09-2023
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 305/Pdt.G/2023/PA.Una
Cerai Gugat
Jumiatin binti H.Muslimin Ilham bin DG,Ngemba 07-11-2023
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 408/Pdt.G/2023/PA.Una (7223)
21-09-2023 Juberi Desa Matanggorai Rt/Rw 00/00, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe
2 390/Pdt.G/2023/PA.Una (7202)
12-09-2023 Juberi Jl. Lakidende Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe
3 409/Pdt.G/2023/PA.Una (7224)
21-09-2023 Abd. Rahman, M Btn Punggolaka Permai Blok A 05, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari
4 391/Pdt.G/2023/PA.Una (7203)
11-09-2023 Haris Eka Putra Liambo Desa Bao-Bao Rt/Rw 01/02 Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe
5 414/Pdt.G/2023/PA.Una (7230)
21-09-2023 Abd. Rahman, M Desa Tuoy, Kecamatan Unaaha, Tuoy, Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
6 398/Pdt.G/2023/PA.Una (7211)
19-09-2023 Juberi Kelurahan Unaasi, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe
7 365/Pdt.G/2023/PA.Una (7176)
30-08-2023 Ansar Di Samping SDN 209 Salobulo, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
8 403/Pdt.G/2023/PA.Una (7217)
19-09-2023 Juberi Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
9 382/Pdt.G/2023/PA.Una (7194)
11-09-2023 Haris Eka Putra Liambo Desa Bosso Timur Dusun Metoto, Rt/Rw 01/04, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
10 404/Pdt.G/2023/PA.Una (7218)
21-09-2023 Juberi Desa Amorome Rt/Rw, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara
11 383/Pdt.G/2023/PA.Una (7195)
11-09-2023 Juberi Jl. Hurami Kelurahan Punggolaka Rt/Rw 016/005, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari
12 407/Pdt.G/2023/PA.Una (7221)
20-09-2023 Ansar Desa Tamesandi, Tamesandi, Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
13 387/Pdt.G/2023/PA.Una (7199)
12-09-2023 Juberi Jl. Papanggo IIA No.41 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara
PERKARA PENGANGKATAN ANAK
No Perkara Nomor Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon / Para Pemohon Tanggal Putus Jenis Putus
1 88/Pdt.P/2023/PA.Una 03-04-2023 1.Marno Bin Aksa
2.SitiMau,Spd Binti Muhamad Amin
13-04-2023 Dikabulkan
2 172/Pdt.P/2023/PA.Una 20-06-2023 1.BERPIN GULTOM Bin T. GULTOM
2.DEWI MASITOH Binti MURYANTO
11-07-2023 Dikabulkan
3 218/Pdt.P/2023/PA.Una 04-09-2023 Eka Mustikawati, S.Pd binti Abu Hasim T. Paka 01-01-1970